Upplands Herregårdar - från trycket UPLANDS HERREGÅRDAR -  häften utgivna av Centraltryckeriet år 1880

text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schlegel

Teckningar och litografi av A Nay

Varje herrgård - utom några få har en illustration och en medföljande text som har scannats in.

Det har varit ett tidskrävande arbete och om ni har glädje och nytta av det så

får ni gärna lämna ett litet bidrag till driften av min sida via PayPal.

 

VILL DU HJÄLPA HJÄLPA TILL MED ETT BIDRAG

PÅ NÅGRA KRONOR TILL MIN SIDA

 

Almare Stäket Aske Bogesund Djursholm Edsberg Eka Ekebyhof Ekebyholm Ekholmen Ekolsund
Forsmark Frötuna Fånö Gimo Granhammar Grönsö Görväln Haga Harg Hesselby
Hjulsta Hufvudsta Håtunaholm Kaggeholm Krusenberg Lennartsnäs Leufsta bruk Linnés Hammarby Margretelund Marielund
Nybyholm Näsby Penningby Runsa Rydboholm Rånäs Salsta Skebo Skånelaholm Stafsund
Steninge Strömsta Sundby Sätuna Torsåker Ulvsunda Wallstanäs Vik Väsby Ådö
Åkeshov Östanå Österby              

  Till min förstasida